Utbildningar

Syftet med NYFA Sweden är att utveckla ungdomsidrotten i sverige och andra länder genom att utveckla ledares kompetens, etablera en trygg miljö, samt stötta ungdomar i sin individuella utveckling. Vårat långsiktiga mål är att förstärka idrottens roll i samhället som ett verktyg för ungdomars sociala utveckling och genom idrott utveckla bättre människor som ska leda morgondagens samhälle framåt.

Föräldrar och vårdnadshavare är grundpelare för världens ungdomsliv. Med sin vilkorslösa kärlek, hängivenhet, och erfarenhet inom barns utveckling är föräldrar otroligt viktiga för barns deltagande…

I centrum för NYFAs uppdrag är barn och unga som deltar i organiserad idrott. Då barn är det funktionella samhällets framtid ser vi på NYFA att idrottsföreningarnas största ansvar är att erbjuda…

Att delta i organiserad idrott är inte möjligt utan ett levande föreningsliv. De ideella krafterna i svenska föreningar är avgörande för idrottsrörelsens existens och samhället i stort.

Som planens kanske viktigaste spelare har målvakter ett stort behov av utveckling som tränare bör ta hänsyn till när de planerar sina träningar. Måvaktsrollen har förändrats och den moderna…

Futsal är en idrott på framfart i världen. Med högt tempo och bländande kreativitet ger denna form av fotboll gamla som unga en chans att uppleva något annorlunda.

Tränare och ledare är idrottsrörelsens ryggrad. Inte sällan är det ledarna som blir avgörande för hur barn upplever sitt idrottande då de knyter de band som är nödvändiga för ett livslångt deltagande…

Senaste Nytt

I vår blogg kan ni läsa om det senaste som rör NYFA Sweden.

@nyfasweden

@RFidrotten

Nyhetsbrev

Kontakta oss idag för att förbättra barn och ungas möjligheter inom idrott och bli en av våra partners!