Events

Introduction to Youth Leadership

NYFA Swedens founder Owen Southgate (UEFA, FA Tutor/Coach Mentor) will provide you with extensive insight in to the world of modern Youth Leadership Development. From exploring sports pedagogy and growth mindset to engaging children as the ‘leaders’ of learning Owen will enthusiastically guide you to discover the skills you will need to use to enhance your coaching. NYFAs föreläsningsserie om ledarskap består av åtta föreläsningar med representanter från NYFAs globala team av konsulter. Föreläsningsserien förser deltagande klubbar med en läroplattform som hjälper dem att ta nästa steg i sin individuella utveckling. Kontakta oss nu för mer information.   “The beauty of excellence in coaching...

Läs mer