Events

Tränaren som pedagog

NYFA Swedens konsult kommer leverera en spännande diskussion med fokus på tränaren som pedagog. Från att utforska idrottspedagogikens värld till hur tränare utvecklar stabila läromiljöer, vår konsult kommer med entusiasm vägleda mot en förståelse för tränarens viktiga roll i att skapa förutsättningar för ett livslång lärande.

NYFAs föreläsningsserie om ledarskap består av åtta föreläsningar med representanter från NYFAs globala team av konsulter. Föreläsningsserien förser deltagande klubbar med en läroplattform som hjälper dem att ta nästa steg i sin individuella utveckling.

Kontakt oss nu för mer information

Lämna ett svar