NYFA Sweden consultant and international coach James Barlow (UEFA, FA Tutor/Coach Mentor) will expertly guide you towards understanding the incredible world of Futsal. From exploring the technical and cognitive demands of the game to engaging the sport as development tool for young players James will enthusiastically guide you to discover the skills you will need to use to enhance your coaching.
NYFAs föreläsningsserie om ledarskap består av åtta föreläsningar med representanter från NYFAs globala team av konsulter. Föreläsningsserien förser deltagande klubbar med en läroplattform som hjälper dem att ta nästa steg i sin individuella utveckling.

Kontakt oss nu för mer information.

Lämna ett svar