Hur kom Qviding FIF i kontakt med NYFA, och varför inleddes ett samarbete?
Min kollega Jannik lärde känna Owen då de båda var verksamma i IF Elfsborgs verksamhet under, jag tror 2015–2016. Under 2018 så togs en initial kontakt klubben och NYFA emellan om hur vi kunde göra ett gemensamt arbete. Vad jag förstod så hade NYFA precis dragit igång då. Med både min egen, men även Janniks bakgrund som f.d. Sports Coaching-studenter, så kändes det perfekt att få in en organisation som tror på att skapa miljöer utifrån evidensbaserad forskning, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn och ungdomarna i klubben.

Hur ser samarbetet med NYFA ut?
Sedan jag påbörjade min anställning i Qviding, så var absoluta prioritering att skapa en riktning för hela ungdomssektionen, då många lag skötte sig själva och gjorde lite vad de själva ansåg vara det ”bästa”. Denna form av subjektivitet tror jag skapar en motsats mot det alla vill ha i sina föreningar – klubbkänsla. Där och då påbörjades arbetet med att skapa en ”Qvidingmanual”, som ska vara vår riktning i klubben. Personligen tror jag den här subjektiviteten kan vara farlig för all form av idrott, men i synnerhet fotboll då det är världens sport. Då SISU:s fantastiska arbete med strategi 2025 har tagit fart det senaste åren, men som saknar praktiska verktyg så kom NYFA in i en perfekt tidpunkt för oss. Deras målsättning är ju att klubbar på sikt ska vara självförsörjande vad gäller att hitta bra ledare, hur vi utbildar dessa ledare att på bästa sätt utbilda våra spelare och på så sätt skapa bästa möjliga fotbollsmiljöer för våra barn och ungdomar. Jag tror att hela konceptet med mentorskap, ge direkt feedback på plats, samt i skriven form och senare ge praktiska tips på förbättring är helt rätt väg att gå. Det är något jag vet kommit som feedback på de ledarutbildningar jag hållit i, att det saknar uppföljning i hemmiljön. Det är en sak att läsa sig till teoretisk kunskap, men när du sedan står ute på planen och ska omvandla teori till praktik, då kan det vara svårt. På så sätt tror jag att NYFA med b.la sin modell för mentorskap på sikt kommer ge våra ledare fantastiska förutsättningar att i sin tur leverera grymma förutsättningar för våra barn och ungdomar till både personlig utveckling men även fotbollsmässig. I mars månad gjordes en behovsanalys av föreningen, som omfattades av intervjuer, enkäter med ledare, personal och aktiva spelare. Denna låg sedan till grund till hur vårt samarbete ska forma sig och hur vi kan jobba med vår organisation, styrelsens arbete samt vad vi på kansliet gör exempelvis.

Qviding FIF är ju en av Göteborgs största fotbollsföreningar, hur lyckas ni hålla kvar era barn och ungdomar i föreningen?
Oj, det är en klurig fråga. Jag har ju varit verksam i föreningen sedan december 2017. Men den bild jag hade av Qviding FIF tidigare var ju att klubben bedrev god fotbollsutbildning i paritet med vad elitklubbarna i stan gör. Den bilden har ju stärkts när jag nu jobbar i föreningen och pratar med folk utifrån. Dock har vi satt upp ett verksamhetsmål att inom en 3-års period öka antalet aktiva barn och ungdomar till 1000 medlemmar. Där är jag helt övertygad, och tror stenhårt på att vi i Qviding med den riktning vi tar, och det arbetet vi gör med NYFA kan bryta den trend vi ser bland barn och ungdomsidrott idag, där allt fler slutar i tidigare ålder och där vi istället lyckas behålla ungdomarna i föreningen.

Hur långt är ert samarbete med NYFA?
Det avtalet vi har i dagsläget är på 3-år. Dock hoppas jag att vi kan dra nytta av varandra även efter denna perioden. För som tidigare nämnt; NYFA har verkligen förstått att föreningslivet behöver gå från ord till handling. Vi kan inte längre stirra oss blinda och gapa över att ”drop-outs” numera sker vid 11-års ålder. Istället behöver vi fråga oss, ”Hur gör vi för att motverka detta?” ”Vad kan vi göra hos oss?”. För mig är det någonstans självklart att vi måste se på forskning. Vad säger den om hur vi kan skapa bästa möjliga fotbollsmiljö, för så många som möjligt? Svenska fotbollsförbundet pratar om ”Så länge som möjligt, så bra som möjligt, i så goda miljöer som möjligt”. För mig är inte det tidig talangidentifikation, nivåindelning eller toppning. Det gynnar ett fåtal, men missgynnar desto fler. Tack vare NYFA kan vi lägga ännu mer kraft och tid på strategi 2025, och hur vi går från ord till handling.

Vi tackar Kristoffer från Qviding FIF för intervjun.

Lämna ett svar