NYFA Lectures

NYFA’s lectures are held by representatives of NYFA’s global team of consultants. The lectures give participating clubs a learning platform that help them take the next step in their individual development.

Some examples of Lectures we can offer…

Introduction to Youth Leadership

Culture, Climate, Ethos

Hälsa och välbefinnande

Tränaren som pedagog

Stöd till utsatta ungdomar

World Class Coaching in Futsal

Ur ungdomars perspektiv

Number 1 as the 11th player

Strength & Conditioning in Sport

I Trygga Händer

Contact us now if you need support in Coach or Player education and are interested in any lectures or educational days

“Det är otroligt viktigt att tränare och ledare har tillgång till bra utbildning och stöd. Majoriteten av tränarna är ideella, men med ett tränarskap kommer inte bara glädje och delaktighet, utan även ett ansvar för andra individers utveckling. Vi måste sträva mot att ha fler utbildade tränare som är uppdaterade och följer de anvisningar och rekommendationer som förbunden har. På så sätt kan vi säkerställa att fler får en bättre upplevelse.”

Strategi 2025, RF