Johan Nexborn

Fotbollstränare

Football 2000

Blogg

Utbildningar

Har inte skapat några utbildningar än.

Presentation

Jag heter Johan Nexborn och arbetar för Fotboll 2000. Vi vill att fler barn, ungdomar och vuxna får erfara liknande upplevelser som den jag inledde med. Men ni kanske undrar: ”Gick bollen in i krysset eller tog den ribba ut”? Självklart är resultatet viktigt, vi spelar ändå ett spel där endast ett lag är vinnare. Men zoomar man ut är det resan till upplevelsen, upplevelsen i sig, utvecklingen man gjort fram till upplevelsen och utveckling man kommer att göra som står över allt annat.

Fotboll 2000’s övertygelse är att varje individ är unik och har något unikt att tillföra både i fotbollen och i livet. Därför måste vi obönhörligen släppa individers kreativa tankar fria genom smart vägledning och inspiration.

Jag har alltid pekat mot ett mer holistiskt lärande där individers glädje och kreativitet skall ligga som grund för utvecklingen framåt. Detta försöker jag förena i allt jag gör från ledarutbildning till spelarutbildning.

Utmaningar som vi i fotbollsvärlden står inför är att komma ifrån de konservativa krafterna som vill bevara dåtidens sätt att träna och tävla. Inte sagt att det vi gjort de senaste hundra åren är dåligt, utan det finns mängder med lärdomar att ta därifrån. Däremot handlar det om att sammanföra lärdomarna från dåtiden, med hur det kommer se ut i framtiden och jobba med detta i nutid.

Genom NYFA’s mission och nätverket av NYFA konsulter tror jag att vi tillsammans kan skapa riktigt bra läromiljöer i föreningar för våra barn och ungdomar. Förhoppningsvis kan vi även föra en debatt mot de konservativa krafterna i idrottslivet som kommer öppna upp till att fler barn, ungdomar och vuxna kan få underbara upplevelser på fotbollsplanen.

Fotboll 2000, NYFA och alla andra i NYFA’s nätverk har redan snarlika och gemensamma värderingar och visioner. Detta gör oss starka och tillsammans med andra instanser i idrottslivet tror jag att vi förhöja barn, ungdomar och vuxnas upplevelser inom idrotten.

Senaste blogginlägg

Senaste blogginlägg