Kimmo Lindqvist

Hockeytränare

Borås Hockey

Utbildningar

Har inte skapat några utbildningar än.

Presentation

Jag är en glad och målmedveten norrlänning som i princip alltid vill förbättra det som åstadkommits. ”Allting kan göras bättre”, är mitt motto. Denna inställning har jag haft med mig mer eller mindre hela livet. Vad kommer det av kan man ju undra? Det är förmodligen så att när jag väl fick erfara den härliga känslan av framgång så ville jag uppleva samma känsla om och om igen. För att uppleva känslan av framgång så ofta som jag ville behövde jag någon form av försprång eller fördelar gentemot mina motståndare. Vilka var dessa fördelar och hur skaffade jag mig dem? Det var där min nyfikenhet på träning började på allvar.  Jag var då runt 15 år gammal. Det resultat som denna nyfikenhet medfört är jag helt klart nöjd med. Genom NYFA vill jag föra dessa erfarenheter och kunskaper vidare till nästa generations spelare.

För att resultatet av spelarutvecklingen ska bli så bra som möjligt måste förutsättningarna för träningen också vara så bra som möjliga. Finns inte förutsättningarna för en meningsfull träning kommer spelarutvecklingen sakta ner eller till och med avstanna helt. De rätta förutsättningarna för träning är enligt mig en av de viktigaste faktorerna för en förenings framgångar. Skapar föreningen de bästa förutsättningarna för sin verksamhet så ökar också chansen till goda framgångar.  Under mina år som aktiv ledare har jag kontinuerligt arbetat för att förbättra förutsättningarna för träning. Det har varit på såväl individnivå som på föreningsnivå. Engagemang är ett nyckelord. Hur ser engagemanget ut i din förening? Sisådär? Är det stora skillnader mellan olika lag i er förening? Ett lag har stort engagemang och ett lag har inte det. Vad beror det på? Ofta är lagets och föreningens framgångar ett resultat av engagemanget i föreningen.

I Göteborgs Posten publicerades 22 januari 2019 en tabell över hur många NHL-spelare olika ishockeyföreningar i Göteborgsområdet fått fram. Den förening som fått fram flest spelare hade 15 spelare i NHL, den med minst antal spelare hade 1 spelare i samma liga.  Alla föreningarna har i princip samma förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Alla föreningarna har även liknande spelarmaterial att utgå ifrån. Vad beror det på att en förening har 15 gånger fler spelare i NHL än en annan? Jag vågar sticka ut hakan och påstå att det inte är frågan om att den förening som har flest spelare i NHL också har det bästa spelarmaterialet att utgå ifrån utan det är mest troligt så att föreningen förvaltar det erhållna spelarmaterialet bättre än föreningen med 1 spelare i NHL. Det är alltså en fråga om föreningens ledarskap.  Det här en annan oerhört viktig fråga för en förening att arbeta med. NYFA har massvis med kompetens rörande hur ett effektivt och utvecklande ledarskap ska bedrivas.

Ledarskapet i föreningen är ett annat område som jag personligen känner väldigt starkt för. Det kommer ifrån mina egna erfarenheter som tränare och coach inom ishockeyn. Jag var huvudtränare för ett ishockeylag i Dalarna. Till en början förlorade laget så gott som alla matcher. Det var så klart jobbigt att stå där med huvudansvar för spelarna med så många förluster. Något behövde göras för att vända trenden, men vad? Det som vände de många förlusterna till många vinster var i huvudsak inte frågan om vad vi gjorde på träningarna utan en fråga om hur vi gjorde det.  Det är här föreningens och den enskilde ledarens ledarskapsfilosofi hamnar i blickpunkten. Hur gör ni i er förening? Det här är en av de svåraste utmaningarna en förening har, dvs. hur formar vi det effektivaste ledarskapet? NYFA har experter inom detta område och är er behjälpliga vid intresse.

Spelarutvecklingen som bedrivs i föreningen handlar inte bara om den fysiska träningen. Den psykiska utvecklingen hos spelaren är minst lika viktig. Det är ändå huvudet som säger till armarna och benen att röra på sig och inte tvärt om. Barnens mentala träning är ett ännu relativt outforskat område. Här finns stora individuella vinningar att göra , inte bara inom den idrott som bedrivs utan för individens självkänsla i stort. Min erfarenhet av att fokusera på spelarnas mentala träning vid träning är oerhört god. Det här är ett område som jag vill utveckla ännu mer inom NYFA och den svenska idrottsrörelsen.

Mitt intresse för mental träning kommer bland annat av att jag ofta i mitt arbete kommit i kontakt med människor som behövt vägledning och mental coachning. De har av olika anledningar hamnat i mentalt jobbiga situationer vilket inneburit att de ofta tappat förmågan till strategiskt tänk. Någon hjälp från sjukvården har de inte heller fått. Det är helt klart en utmaning att vända en människa från att ha stora svårigheter att klara sitt dagliga liv till att faktiskt börja ta steget till ett bättre liv.

Med den expertis inom ett flertal områden som stöd för den individuella spelarutvecklingen är framtidsutsikterna goda för NYFA Sverige. I egentlig mening erbjuder NYFA Sverige en helt unik hjälp till de föreningar som önskar det. Vi står på er sida.

Senaste blogginlägg

Finns inga blogginlägg att visa