Louise Hammarbäck

Jurist

PACS

Hemsida

Utbildningar

Har inte skapat några utbildningar än.

Presentation

Jag är en Värmlandstös med mycket energi och höga mål. Det som fick mig att börja idrotta som barn var att idrottsrörelsen präglades av framtidstro. I idrotten finns en inbyggd ambition till utveckling och ständig förbättring.

Barn är det värdefullaste vi har. Genom att idrotta kan barn bland annat få lära sig värderingar, skapa relationer, få ökat självförtroende och självkänsla, få ökad fysisk styrka eller få möjlighet att tänka på något annat för en stund. Jag är övertygad om att genom att erbjuda barn en idrott som är trygg och utvecklande kommer vi skapa ett bra samhälle.

Som jurist på barnrättsorganisationen PACS arbetar jag för att idrotten ska ta ett mer socialt ansvar i samhället än vad idrotten gör idag. Ett sätt att uppnå detta mål är att PACS utbildar föreningar i barnkonventionen och nationell lagstiftning. PACS erbjuder även idrottsföreningar utbildning i hur de skapar trygga idrottsmiljöer. Denna utbildning grundar sig i den senaste forskningen om hur man på ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt förebygger sexuella övergrepp. Utgångspunkten för PACS arbete är att varje barn ska ha rätt till att idrotta, i en trygg och utvecklande idrottsmiljö. Alla barn har rätt att få kunskap om sina rättigheter enligt barnkonventionen och därför ingår även utbildning för barn. PACS är en kvalitetsstämpel för föräldrar och barn när de väljer idrottsförening.

Jag är utbildad jurist och har arbetat på domstol, advokatbyrå och statlig myndighet. Jag har även varit aktiv som fotbollsspelare, tränare och ledamot i Upplands fotbollsförbund. Jag har även en bakgrund inom SvFF och UEFA.

Jag är stolt över att vara en del av NYFA. Jag har inte upplevt en organisation som har en innovativ syn på fotboll och ledarskap såsom NYFA. Jag tror att detta synsätt och NYFA som organisation kan bidra med mycket i svensk fotboll och därmed också i svensk idrotts strävan efter att bli världens bästa idrott.

Senaste blogginlägg