NYFA IF Behovsbedömning

NYFA IFs vilja är att stödja alla delar av breddidrott som listas i RFs strategi 2025. För oss innebär detta att varje idrottsorganisation drivs utifrån dessa mål samt att men tar särskild hänsyn till relationen mellan barn och tränare.

Eftersom varje förening fungerar olika, har vi utformat NYFA IF Behovsbedömning för att identifiera vad just er förening kan göra bättre och ska fortsätta göra bra. På så sätt får er förening en objektiv analys av just era behov som NYFA IF kan stödja.

Syftet med behovsbedömningen är att synliggöra underliggande utmaningar och således erbjuda skräddarsydda lösningar. Detta kommer att ge ett detaljerat långsiktigt förslag för hur er klubb kan utvecklas vidare.

Hur går NYFA IFs Behovsbedömning till?

• En checklista som redogör för var föreningen befinner sig och om nödvändiga rutineroch policyer finns på plats.

• Samtal med anställda i föreningen för att få reda på era långsiktiga mål och arbetet för att nå dit.

• Observation av träningspass för att identifiera gruppdynamik och ledarskapsstilar. Detta hjälper oss att bilda en uppfattning om föreningens kultur och hur den fungerar  i praktiken.

• Anonyma enkäter med spelare och ledare i föreningen för att synliggöra deras behov och uppfattningar om föreningen.

• Det slutgiltiga resultatet av den samlade datan kommer att hjälpa klubben att välja väg in i framtiden samt informerar NYFA IF om vad vårat arbete i föreningen behöver fokusera på.

”Decisions at a club should be made from the pitch to the office, never the other way around.”

– Johan Cruyff