NYFA Föredrag

NYFAs föreläsningar hålls av företrädare för NYFAs globala nätverk av konsulter. Föreläsningarna ger deltagande klubbar en inlärningsplattform som hjälper dem att ta nästa steg i sin individuella utveckling.

Några exempel på föreläsningar vi kan erbjuda:

Introduktion till ungdomsledarskap

Culture, Climate, Ethos

Hälsa och välbefinnande

Tränaren som pedagog

Stöd till utsatta ungdomar

World Class Coaching in Futsal

Ur ungdomars perspektiv

Number 1 as the 11th player

Strength & Conditioning in Sport

I Trygga Händer

Kontakta oss idag om ni behöver är intresserade av en föreläsning eller workshop med någon av våra konsulter.

”Det är otroligt viktigt att tränare och ledare har tillgång till bra utbildning och stöd. Majoriteten av tränarna är ideella, men med ett tränarskap kommer inte bara glädje och delaktighet, utan även ett ansvar för andra individers utveckling. Vi måste sträva mot att ha fler utbildade tränare som är uppdaterade och följer de anvisningar och rekommendationer som förbunden har. På så sätt kan vi säkerställa att fler får en bättre upplevelse.”

Strategi 2025, RF