NYFA Ledarskap

Vad är ledarskap för NYFA IF?

Ledarskap handlar inte om att berätta för andra vad de ska göra, det handlar om att ge ungdomar verktygen, självkänslan, självförtroendet för att fatta smarta beslut.  Att skapa en miljö där individen vet när och vilka frågor man ska ställa för att lösa problem och maximera sin utveckling. Att skapa förtroende för utvecklingsprocessen för att möjliggöra personlig tillväxt. Det handlar om att bygga förtroende, och därigenom bättre människor.

Som individ har du ett ansvar för hur du utövar ditt ledarskap. Du ska kunna stå för dina ord och dina handlingar. Hela föreningen, från styrelserummet till tränare, spelare, föräldrar, domare och sponsorer har ett ansvar i sin roll att ge föreningen bästa möjliga möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt. Du äger det ansvaret. Det innebär att alla inblandade också har ett kollektivt ansvar för föreningens handlingar, värden, beteenden, och standard.

Vårat arv är summan av våra handlingar. Det är kulturen vi skapar, de attityderna som lever kvar efter att vi har lämnat. Hur du behandlar andra har en varaktig inverkan. Dina handlingar som ledare kommer att leva vidare och det är upp till dig om det är på ett positivt eller negativt sätt.

Egenskaper som NYFA IF anser kännetecknar en fantastisk ledare:

Vision
Ledarskap innebär att man har en vision som man delar med andra. Man kan bara leda ett lag mot ett gemensamt mål om man lyckas inspirera dem.

Motivation
En ledare vet bättre än någon annan hur man motiverar sin omgivning. Genom motivation kommunicerar ledaren energi och professionalism som för gruppen närmare målet.

Empati
Emotionell intelligens är en av ledarens mest underskattade egenskaper. Möjligheten att sätta sig in i någon annans situation och förstå dem för att lösa problem.

Kreativitet
Duktiga ledare kan skapa en miljö som uppmuntrar deltagarna att utveckla sina egenskaper och fantasi så att de kan lösa problem och ta självständiga beslut. Uppmuntra kreativitet och var öppen för att lära dig av din omgivning.

Delegation
En ledare måste vara fanbäraren, men ibland måste man ta ett kliv tillbaka och låta laget ta initiativ för att främja deras utveckling.

Laget
En ledare måste kunna arbeta i grupp för att nå ett gemensamt mål. Kan ledaren skapa tillit och en positiv attityd i gruppen kommer den att växa med uppgiften. Ledare med fokus på laget tar ansvar när det blir fel och belönar gruppen när det blir rätt.

Risktagande
En ledare vågar ta risker som ingen annan gör. De är självsäkra i sitt beslutsfattande och erkänner när de har fel. Ledare ser möjligheter där andra ser problem och sprider entusisam för att förverkliga sin vision.

Utveckling
Lederskap är att ständigt sträva efter förbättring. Att skapa högpresterande individer som når höjder de inte trodde var möjliga.

Vad är ledarskap för dig?

Läs mer om vårat program för unga ledare.