NYFA IFs Mentorsprogram

NYFA IFs Mentorprogram för tränare erbjuder stöd till breddföreningar och tränare på planen, vilket stärker kompetensen hos de ideella ledarna. NYFA IFs mentorer observerar och instruerar tränare och ledare i sina träningar för att göra dem tryggare i sin roll och öka kvaliteten på träningarna.

Mentorsstöd i en förening kan inkludera:

  • Demonstrationer för en grupp ledare
  • 1:1 mentorskap på träningar samt observation i matcheledarskap
  • Behovsanalys för enskilda tränare
  • Individuell feedback
  • Ett individuellt anpassat utvecklingsprogram
  • Tillgång till NYFA IFs läroplattform online i samarbete med English FA
  • Föra samman tränare och ledare med NYFA IFs konsultnätverk
  • Utveckla nästa generations unga ledare

Få stöd genom mentorsprogramet:
Om du tillhör en breddförening i Sjuhärad och vill få stöd från en av våra tränarmentorer kontakta oss idag.