NYFAs Program för Unga Ledare

NYFA vet vilka enormt positiva effekter idrott och fysisk aktivitet har på människors livskvalitet och på samhället i stort. Därför är NYFAs övergripande mål att skapa en hållbar nivå på tränare och ledare genom att identifiera ungdomar som har ledaregenskaper och ge dem möjlighet att utveckla dessa och fortsätta inom sin idrott längre.

Syftet med programet för unga ledare är att integrera och utveckla ungdomar genom deras intresse för idrott.

Vidare vill vi uppmuntra våra unga ledare att utveckla nödvändiga livsegenskaper genom sitt ledarskap. Ledarskap handlar om att erbjuda männiksor i sin omgivning verktygen, självförtroendet, och självkänslan att ta egna beslut och lära sig av dem, oavsett resultat.

”Fler än två tredjedelar av alla pojkar och varannan flicka mellan åldrarna 7 och 15 är aktiva i en idrottsförening.”

RF, Svensk idrott

Trots detta faller många barn i sverige ur föreningslivet redan vid 11 års ålder enligt SISU, Strategi 2025. Samtidigt rapporterar Centrum för Idrottsforskning att endast 44% av pojkar och 22% av flickor når den dagliga rekommenationen för fysisk aktivitet.

Kontakta oss om du är intresserad av att gå med i vårat program för unga ledare.

Om ni vill hjälpa oss att finansiera programet och stötta unga människor i sin ledarskapsutveckling, klicka här för att bli partner.