Vision

NYFA Swedens långsiktiga målsättning är att skapa bättre människor. Genom ett holistiskt angreppssätt och evidensbaserad metodologi kommer NYFA att nå målet och skapa bättre ungdomsledare samt en bättre miljö kring, och i, idrotten för att på så sätt höja kvaliteten på ungdomsidrotten.

Vårt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och vårt mål är att skapa en verksamhet där alla känner sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, nationalitet eller politisk åsikt och vi accepterar inte någon form av diskriminering, mobbning eller trakasserier på grund av dessa.

NYFA anser att ledare för barn, och ungdomsledare bär på ett extra stort ansvar som förebilder. Ett ansvar som påverkar vad vi säger och hur vi beter oss, både på och utanför planen.

 

”We place a huge importance on education and developing good people as well as good players. You can’t just concentrate on the pitch.”
– Peter Knäbel, Head of Academy, Schalke 04

Read more about Schalke’s academy here..

Våra partners

Hjälp oss skapa en ljusare framtid för barn och ungdomsidrott!

Kontakta oss för att förbättra barn och ungas möjligheter inom idrott och bli en av våra partners!