Our vision

NYFAs långsiktiga målsättning är att skapa bättre människor. Genom ett holistiskt angreppssätt och evidensbaserad metodologi kommer NYFA att nå målet och skapa bättre ungdomsledare samt en bättre miljö kring, och i, idrotten för att på så sätt höja kvaliteten på ungdomsidrotten.

Vårt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och vårt mål är att skapa en verksamhet där alla känner sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, nationalitet eller politisk åsikt och vi accepterar inte någon form av diskriminering, mobbning eller trakasserier på grund av dessa.

NYFA anser att ledare för barn, och ungdomsledare bär på ett extra stort ansvar som förebilder. Ett ansvar som påverkar vad vi säger och hur vi beter oss, både på och utanför planen.

 

”We place a huge importance on education and developing good people as well as good players. You can’t just concentrate on the pitch.”
– Peter Knäbel, Head of Academy, Schalke 04

Read more about Schalke’s academy here..

What we do…

 • The NYFA Coach Mentoring Program – supporting organistions in developing their leaders & club as a whole
 • NYFA Website, Blog, Forum and Educational content
 • NYFA Skills skola – a fun, creative & innovative cirriculum based at 5+ childern
 • NYFA lectures – more formal education & pratical sessions
 • Young Leaders Programme – Engaging & educating boy and girls from different backgrounds to create the future generation of coaches
 • NYFA Assessment of Need – to explore underlying challenges and identify bespoke solutions for sports organisations
 • Collaboration & support many other global organisations
 • In Safe Hands Course – educating in the UN Children’s Convention’s Rights of the Child. Read more
 • Support in the development of a Community Centre in Northern Zambia, providing sports and education to kids. Read more

Who we impact…

Children, players, coaches, parent & leaders within…

 • Clubs
 • Communities

In the following areas…

 • Västra Götaland, Sweden
 • Östergötland, Sweden
 • Zambia
 • Philippines
 • United Kingdom

Our Partners

Want to get involved in supporting our mission?

BRONZE

< 20000 kr

 • Right to use NYFA Sweden in your CSR work
 • Posts on social media
 • Blog at www.nyfasweden.se
 • Invitation to NYFAs annual meeting
 • Your linked logo on sponsor partners page on our website

SILVER

50000 kr

Bronze partner +

 • Your logo printed on selected place on all NYFA uniforms

 • Exclusive mailing to NYFAsweden.se subscribers

 • Exposure on all NYFA material & documents

GOLD

70000 kr +

Silver partner +

 • Your logo printed at the best place on all NYFA Uniform
 • Pinned post on social media
 • Collaboration according to your own needs and wishes
Contact us now to be involved with improving opportunities for Young people within sport and becoming one of our partners!