Utbildningar

NYFAs mål är att enagera och utbilda individer idag som bygger ett bättre samhälle imorgon

Föräldrar och vårdnadshavare är grundpelare för världens ungdomsliv. Med sin vilkorslösa kärlek, hängivenhet, och erfarenhet inom barns utveckling är föräldrar otroligt viktiga för barns deltagande...

Att delta i organiserad idrott är inte möjligt utan ett levande föreningsliv. De ideella krafterna i svenska föreningar är avgörande för idrottsrörelsens existens och samhället i stort.

Futsal är en idrott på framfart i världen. Med högt tempo och bländande kreativitet ger denna form av fotboll gamla som unga en chans att uppleva något annorlunda.

Som planens kanske viktigaste spelare har målvakter ett stort behov av utveckling som tränare bör ta hänsyn till när de planerar sina träningar. Måvaktsrollen har förändrats och den moderna målvakten förväntas...

I centrum för NYFA IFs uppdrag är barn och unga som deltar i organiserad idrott. Då barn är det funktionella samhällets framtid ser vi på NYFA IF att idrottsföreningarnas största ansvar är att erbjuda...

Tränare och ledare är idrottsrörelsens ryggrad. Inte sällan är det ledarna som blir avgörande för hur barn upplever sitt idrottande då de knyter de band som är nödvändiga för ett livslångt deltagande...