Föräldrar

Parents and guardians are the primary architects to the global youth society. These important people provide the love, devotion and expertise crucial to the childs growth and in the context of sports participation are an integral part of the long-term youth development framework.

NYFA aims to provide parents with the very best resources in which to both support and engage their children in and out of the youth sport environment.     

”Som förälder har du stora möjligheter att påverka vad som händer i din och dina barns idrottsförening. Det är demokratiska organisationer där alla medlemmar kan göra sin röst hörd. Till att börja med kan alla som vill gå på möten. Du kan också prata med andra föräldrar eller tipsa de som är ideellt engagerade om den här sajten och andra resurser. Fundera över hur saker och ting går till hos er och vad som skulle kunna förändras till det bättre.

Idrotten kan vara en fantastisk arena där barn, ungdomar och vuxna får möjlighet att mötas och göra gemensamma aktiviteter. En arena där alla får chansen att utmana och utveckla sig själva utifrån sina egna förutsättningar och behov. Föräldrarna och andra nära vuxna har en viktig roll att fylla i att skapa de bästa förutsättningarna för att barn och ungdomar ska uppleva idrotten som glädjefylld. Ett idrottande som förhoppningsvis blir till ett livslångt intresse.

Som idrottsförälder gäller det att skapa ett positivt samarbete mellan såväl tränare, ledare och domare, för att stödja och stimulera barnen på bästa möjliga sätt.”

RF, STRATEGI 2025

Utbildningar