Därför är empati den moderna ledarens mest underskattade egenskap.

Problemlösning och kreativitet är två förmågor som är nödvändiga för oss människor när vi ska ta oss över de hinder som livet ställer i vår väg. I en kultur som är tävlingsinriktad och egocentrisk, som inte värderar människor efter vilka de är, utan snarare efter deras framgång eller vad de äger, är det svårt för en individ som inte ges rätt verktyg att leva ett lyckligt och meningsfyllt liv som bygger på utveckling. Närvaron på sociala medier växer för varje år som går. Samtidigt som våran anknytning till varandra är större än någonsin känner vi oss ensammare än någonsin.

Problemet med sociala medier är att de ger oss en möjlighet att filtrera våra liv och skapa en fasad som visar en bild av ett ’perfekt liv’ som vi upplever att det ska vara. Motgångarna, misstagen och ångesten som är en del våran vardag får nöta bänk till förmån för selfies i perfekta vinkar, sjuka fester, och dyra resor. Vi pratar mycket om hur skönhetsideal är problematiska men var är kritiken mot bilden av det ideala livet? Har du inte märkeskläder är du fattig. Läser du böcker är du en nörd. Vad du än gör är ditt liv inte lika bra som de andras.

"Skammen stryper den mänskliga kreativiteten och således även allt som är innovativt och utvecklande."

Vad har detta egentligen att göra med ledarskap? Allt. Västerländsk kultur är byggd på skam. Psykiatrikern Erik Berne förklarar det som att ”vi föds som prinsar men civilisationsprocessen förvandlar oss till grodor”. Vi har byggt upp en rädsla för att inte räcka till och har gjort vår självbild beroende av andras åsikter, oavsett vilka de är eller vad de själva har uppnått i livet. Vi vågar inte experimentera eller prova nya saker på grund av fruktan av åsikter från människor som saknar mening i våra liv.  Skammen stryper den mänskliga kreativiteten och således även allt som är innovativt och utvecklande. Vi lever i ett samhälle som inte tillåter misslyckanden. Det är upp till ledare att skapa en kultur i sina lag som är byggd på villkorslös tillit för att främja lärande.

Att göra misstag är avgörande för den mänskliga utvecklingen. Tänk på barn som ska lära sig att prata eller gå. Alla gånger de sluddrar för att forma ord eller ramlar när de tar ett steg framåt för att de har fel tyngdpunkt. Varje egenskap vi besitter är en produkt av försök och misslyckanden. Om vi inte har modet att göra fel, modet att vara sårbara inför den potentiella skammen, kommer vi vara kvar i ett status quo av det vi redan kan. Författaren Simon Sinek har hållit ett av världens mest sedda TED Talks och menar att en framgång inte garanterar storhet, men att storhet kommer från att härde at alla misslyckade försök som förekommer. Detta gäller i allt vi gör, akademiskt, inom idrotten, och kulturellt. Lärandet kommer från att våga utforska sina gränser. Det kommer att bli fel. Det kommer att vara frustrerande. Det kommer att såra vårat ego. Men vi kommer ut lite bättre på andra sidan förutsatt att vi finner oss i en miljö som uppmuntrar kreativitet och är empatisk vid misstag.

"Skammen kan inte överleva. Där skammen är död kan kreativitet och lärande frodas."

Basketspelaren Kobe Bryant berättade i en intervju om hur frustrerad han kunde vara som barn varje gång han missade ett skott eller sköt få poäng i matcher. Skammen han kände inför att vara sämre än sina lagkamrater och efter i utvecklingen. Alla som följer idrott och några till vet vem Kobe Bryant var. Det är såklart omöjligt att veta, men det är osannolikt att han hade fått den karriären han hade om han inte hade fått bättre självkänsla och större mod än under den utmanande perioden i sitt liv. Bryant förklarade att det var hans pappas empati inför sonens kamp som blev skillnaden, ” han förklarade för mig att det inte spelade någon roll om jag sköt 20 eller 100 poäng i en match, han skulle fortfarande äska mig”.

I grunden handlar empati om att läsa av vad andra människor känner och tänker. ”Om vi öppnar upp oss för någon som svarar med empati och förståelse kan skammen inte överleva”, förklarar Brené Brown, doktor i sociologi. Skammen kan inte överleva. Där skammen är död kan kreativitet och lärande frodas.

En ledares förmåga att förstå sina lagmedlemmar, deras värderingar, deras rädslor, vad som motiverar dem, är direkt avgörande för parternas tillit mot varandra. Just tilliten fungerar på samma sätt som en Rubiks Kub. Det är extremt mycket lättare att röra till det rejält än att hitta rätt kombinationer för att få ett tillfredställande resultat. Men tilliten är väsentlig i relationen mellan ledare och lagmedlem. Utan tillit kommer man inte våga att göra de viktiga misstagen. Som ledare kan man inte skambelägga tekniska misstag om man vill se långsiktiga resultat. Beröm hårt arbete och fokus. Förespråka innovativa idéer och acceptera att det ofta kommer att gå snett, för det är i den relationen som man kan hjälpa anda att nå sin fulla potential.

Författare: Leo Carlsson