Förening

Att delta i organiserad idrott är inte möjligt utan ett levande föreningsliv. De ideella krafterna i svenska föreningar är avgörande för idrottsrörelsens existens och samhället i stort. För att säkerställa kvaliteten i en förenings organisation och behålla sina medlemmar behövs stöd utifrån. 

NYFA har ett brett utbud av tjänster för att stötta föreningarna i lokalsamhället att kunna erbjuda barn den bästa möjliga miljön för rolig utvecklande idrott. NYFA vill hjälpa andra föreningar att utvecklas och nå sin fulla potential för att skapa en bättre framtid för alla i idrottsrörelsen.

”Hur kan er förening bli bättre för fler? Jobbar ni för att alla ska få chans att utvecklas i sin egen takt och utveckla ett livslångt intresse för att idrotta? Är fokus att fler ska vilja och kunna vara med oavsett ålder eller ambitionsnivå? Om du känner att alla inte har möjlighet att delta på sina villkor i din förening finns det mycket du kan göra. Prata med andra som är engagerade i föreningen, eller någon i styrelsen, om vad du tycker kan bli bättre.
Sätt igång en diskussion, kanske med någon av den här sidans nyckelfrågor som utgångspunkt.” 
RF, Strategi 2025

Utbildningar