Förening

Participation in sport is not possible without the incredible organisations readily prepared to serve it. These amazing groups of people are fundamental to the movement of sport and society and it is essential that all clubs and organisations receive quality support from external sources.

NYFA has an incredible range of services for those in charge of delivering sporting amenities within local communities. From operational accountability to individualised mentoring NYFA aspires to support and enhance governance and activity, innovating organisations to create a better future for all.

”Hur kan er förening bli bättre för fler? Jobbar ni för att alla ska få chans att utvecklas i sin egen takt och utveckla ett livslångt intresse för att idrotta? Är fokus att fler ska vilja och kunna vara med oavsett ålder eller ambitionsnivå? Om du känner att alla inte har möjlighet att delta på sina villkor i din förening finns det mycket du kan göra. Prata med andra som är engagerade i föreningen, eller någon i styrelsen, om vad du tycker kan bli bättre.
Sätt igång en diskussion, kanske med någon av den här sidans nyckelfrågor som utgångspunkt.” 
RF, Strategi 2025

Utbildningar