Spelare

I centrum för NYFA IFs uppdrag är barn och unga som deltar i organiserad idrott. Då barn är det funktionella samhällets framtid ser vi på NYFA IF att idrottsföreningarnas största ansvar är att erbjuda sina ungdomar en miljö där de inte bara utvecklas inom sin idrott men även som människor. Föreningslivet ska lära barn sunda värderingar och livsnödvändiga egenskaper så att de kan leda morgondagens samhälle.

Samtliga projekt och initiativ som NYFA IF leder är till för ungdomar och deras rätt att ta plats och utvecklas som studenter, konsulter, ledare, och människor.

”Berätta det för mig och jag glömmer, lär mig det och jag kanske kommer ihåg, involvera mig och jag lär.”

Benjamin Franklin

 

Utbildningar