Tränare

Tränare och ledare är idrottsrörelsens ryggrad. Inte sällan är det ledarna som blir avgörande för hur barn upplever sitt idrottande då de knyter de band som är nödvändiga för ett livslångt deltagande i föreningsidrotten. Ledare bör erbjuda chansen för ungdomar att uppleva mer än bara idrottande i sin förening.

NYFA vill ställa större krav på ledare att ständigt vilja bli bättre för att kunna erbjuda barn och ungdomar en miljö där de både tillåts att ha roligt och utvecklas på samma gång, det ena ska aldrig slå ut det andra. Vi vill även utveckla fler unga ledare för att erbjuda unga en chans att leda sin egna utveckling och insperera nästa generations ledare. 

NYFAs  konsultnätverk består av experter, utbildare och förebilder som avser att stärka ledare och föreningar genom sitt breda utbud av kunskap och erfarenheter.

Som tränare kan du påverka att fokus ligger på rätt saker. När vi ser alla och utvecklar självsäkra, motiverade idrottare som får lära sig många olika rörelser lägger vi grunden för ett idrottsliv med mindre frustration, osäkerhet och skador. Som ledare kan man bidra till att även tävlingen blir meningsfull. Särskilt med unga grupper kan ledaren skifta fokus från resultatet till viktigare frågor, som glädje, gemenskap och hur vi använder tävlingsformen för att utvecklas. 

Tips till tränaren

1. Skapa en trygg miljö där alla vågar prova, misslyckas, försöka igen och utvecklas.
2. Få alla att känna sig sedda. Fråga de du leder om deras åsikt om hur ni bör göra i gruppen.
3. Fundera över hur du kan göra tävlingsmomentet meningsfullt för de du leder. Slutresultatet bör inte vara i fokus.
4. Gå en utbildning, lär dig något nytt och bli inspirerad! SISU Idrottsutbildarna har hjälpt tusentals föreningar.
5. Planera så att de du leder hinner med andra intressen. Att till exempel hålla på med flera idrotter är positivt för deras fysiska utveckling.

RF, STRATEGI 2025

 

 

”Det är nästan orimligt hur en tränare kan vara skillnaden mellan att längta efter att få sparka på en boll, eller att ha ångest inför nästa träning.”

Léo Carlsson, NYFA Ansvarig för fotbollsutveckling

Utbildningar