Tränare

The backbone to globalised sport, Coaches everywhere create the bonds that tie participants to a lifelong love for participation. With this an uncompromising mandate for holistic support, coaches are often driven to selflessly dedicate their time, energy and resources to offer others more than just the chance to play sport.

As Experts, Educators and Role models within the European Coach Education framework, the NYFA consultant team stands tall in empowering both Leaders and Organisations through its extensive wealth of knowledge, experience and products.

 

Som tränare kan du påverka att fokus ligger på rätt saker. När vi ser alla och utvecklar självsäkra, motiverade idrottare som får lära sig många olika rörelser lägger vi grunden för ett idrottsliv med mindre frustration, osäkerhet och skador. Som ledare kan man bidra till att även tävlingen blir meningsfull. Särskilt med unga grupper kan ledaren skifta fokus från resultatet till viktigare frågor, som glädje, gemenskap och hur vi använder tävlingsformen för att utvecklas. 

Tips till tränaren

1. Skapa en trygg miljö där alla vågar prova, misslyckas, försöka igen och utvecklas.
2. Få alla att känna sig sedda. Fråga de du leder om deras åsikt om hur ni bör göra i gruppen.
3. Fundera över hur du kan göra tävlingsmomentet meningsfullt för de du leder. Slutresultatet bör inte vara i fokus.
4. Gå en utbildning, lär dig något nytt och bli inspirerad! SISU Idrottsutbildarna har hjälpt tusentals föreningar.
5. Planera så att de du leder hinner med andra intressen. Att till exempel hålla på med flera idrotter är positivt för deras fysiska utveckling.

RF, STRATEGI 2025

 

Utbildningar